Α1 ΕΣΚΑΘ (2022-23)

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και τις αρχαιρεσίες της ΕΟΚ.

Όπως αναφέρει η ΕΟΚ, για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ.  και της Ε.Ε.  της Ομοσπονδίας έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 2725/1999 , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τους νόμους 4726/2020 και 4761/2020 (άρθρα 21,22,24) σε συνδυασμό με τα άρθρα 8,9,10,11,12,22,23 και 37 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.